Vertrouwenscontactpersonen

We hebben als bestuur besloten twee externe vertrouwenscontactpersonen aan te stellen. Je kunt bij de vertrouwenscontactpersoon terecht in geval van ongewenste omgangsvormen binnen de vereniging. Voorbeelden hiervan zijn discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, en pesten. We hebben op dit moment geen aanleiding om te vermoeden dat er nu of in het verleden sprake is geweest van zulke ongepaste omgangsvormen.

Discussies over het selectiebeleid voor competitieteams en over de technische inhoud van de training worden in principe met het technisch hart gevoerd, zolang er geen sprake is ongewenste omgangsvormen.

Achtergrond

Onze UHTT is sinds de oprichting snel gegroeid. Waar we begonnen als een kleine vriendenclub waar iedereen elkaar kende, realiseren we ons als bestuur dat we inmiddels niet alle leden meer van naam en gezicht kennen. Hoewel we ons best doen om iedereen te leren kennen, hebben we door de groeiende omvang van de vereniging minder zicht op wat allemaal precies afspeelt. En zijn we als bestuur waarschijnlijk zelf ook minder zichtbaar voor leden, en daarmee minder aanspreekbaar. Dat kan de drempel verhogen om dingen te melden die niet gaan zoals ze moeten gaan. En daarom zetten we de stap om vertrouwenscontactpersonen aan te stellen.

Wettelijk zijn verenigingen met meer dan 200 leden of jeugdleden verplicht een vertrouwensconctactpersoon aan te stellen. Tot deze categorie horen we (nog) niet. Tegelijkertijd kent een triathlonvereniging wel een aantal risicoverhogende factoren. Zwemtrainingen hebben een verhoogd risico, en ook het competitieve karakter kan leiden tot het vergelijken van prestaties waarbij de scheidslijn tussen plagen en pesten kan vervagen.

We vinden het als bestuur belangrijk dat iedereen bij ons op een plezierige en veilige manier kan sporten en met elkaar omgaan. En dat iedereen zich volledig vrij voelt om situaties waarin hij of zij zich niet prettig voelt, direct onderling te bespreken, al dat niet met tussenkomst of in aanwezigheid van een derde. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat er situaties zijn waar dit niet voor de hand ligt, of leden hierbij een drempel ervaren.

Rol vertrouwenscontactpersoon

Maar wat doet zo’n vertrouwenscontactpersoon? De vertrouwenscontactpersoon staat echt naast jou als melder. De vertrouwenscontactpersoon hoort jou aan, gaat met je in gesprek over mogelijke volgende stappen, adviseert je hierover en begeleidt je hierbij. Jullie kijken samen hoe je de situatie hebt ervaren en van welke vorm van ongewenst gedrag er sprake was. De vertrouwenscontactpersoon geeft dan advies wat jij kunt doen. Zoals bijvoorbeeld in gesprek gaan met de ‘dader’, het voorval aankaarten bij het bestuur of contact zoeken met een professionele vertrouwenspersoon van NOC NSF. De keuze om iets met dit advies te doen, ligt altijd bij jou, de vertrouwenscontactpersoon kan je wel begeleiden bij vervolgstappen. De vertrouwenscontactpersoon is een eerste en vooral veilig aanspreekpunt voor jou.

In ieder geval 1 keer per jaar brengt de vertrouwenscontactpersoon verslag uit aan het bestuur over het aantal keer dat hij of zij te hulp is geroepen, de ernst van de situaties die bij hem ter sprake zijn gebracht en eventuele adviezen aan het bestuur over stappen die de vereniging kan nemen om ongewenste omgangsvormen te voorkomen. De vertrouwenscontactpersoon borgt hierbij ten alle tijden de anonimiteit van leden die hem (of haar) hebben geraadpleegd.

Als een melding van een slachtoffer een zeer ingrijpende situatie betreft, met naar mening van de vertrouwenscontactpersoon een hoog risico dat de dader ook andere slachtoffers zal maken, dan kan de vertrouwenscontactpersoon op ieder moment het bestuur adviseren handelend op te treden. Ook hierbij geldt dat de anonimiteit van het slachtoffer geborgd zal blijven.

Contact

We hebben gekozen voor contactpersonen van buiten onze eigen vereniging, om zo de drempel voor meldingen te verlagen en de anonimiteit beter te kunnen borgen. Bovendien hebben deze vertrouwenscontactpersonen meer ervaring dan we zelf zouden kunnen bieden bij situaties rond ongewenste omgangsvormen en het bijstaan van slachtoffers.

We hebben Danielle Vogelpoel en Leonard Faber bereid gevonden om deze functie op zich te nemen. Zij zijn ook vertrouwenscontactpersoon voor andere sportverenigingen en zijn in staat je goed te begeleiden. Danielle is bereikbaar op 06-25028470 of daniellevogelpoel@gmail.com, Leonard op 06-20482432 of leofaber@gmail.com. Als je belt of mailt nemen zij zo spoedig mogelijk contact met je op om een afspraak te maken. Je hoeft hierover uiteraard verder niemand in te lichten.