- Afsluiting wegen maarn 9 sept voor triathlon 845x321 - Informatie omwonenden Heuvelrug Triathlon Parcoursen -

Geachte bewoner of geïnteresseerde,

Op zaterdag 9 september van 08:30 uur tot uiterlijk 14:00 uur organiseert triathlonvereniging Utrechtse Heuvelrug Triathlon samen met Stichting Greenrace de tweede editie van de Heuvelrug Triathlon. Op deze pagina informeren wij bewoners aan, en gebruikers van, onze parcoursen daarom over dit evenement.

Op basis van de ervaringen vorig jaar op 11 juni 2022 zijn er een paar belangrijke wijzigingen:

  • Het loopparcours bevindt zich dit jaar volledig binnen het terrein van het Henschotermeer. Dit zorgt voor veel minder afsluitingen van wegen tijdens het evenement.
  • Voor voertuigen die echt geen gebruik kunnen maken van de ingestelde omleidingsroutes, is er een bloksgewijze doorgang mogelijk op de Maarnse Grindweg, tussen de Amersfoortseweg en de Kapelweg. Verwacht hier wel serieus oponthoud.
  • Er staat een extra notificatie op de snelweg A12, in de richting Arnhem, om verkeer met bestemming Maarn door te laten rijden naar afslag 22 (Maarsbergen).

Omschrijving evenement

Zo’n 550 deelnemers aan deze triathlon starten zaterdagmorgen 9 september tussen 8:30 en 13:30 iedere in kleine groepjes. Zij leggen een parcours af van 1 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen, of de helft daarvan. Start en finish bevindt zich bij ’t Oude Strandhuys aan het Henschotermeer.

Het fietsparcours bestaat uit een aanlooproute vanaf het Henschotermeer, via het fietspad van de N224 en de N227, naar een ronde over de Maarnse Grindweg – Sandenburgerlaan – Wijkerweg – Hoogstraat – Maarnse Grindweg (zie bijgevoegde kaart 1). Na tweemaal deze ronde, fietsen zij dezelfde aanlooproute weer terug naar het Henschotermeer. Tussen de fietsers rijden motoren van de wedstrijdjury.

Het zwem- en loopparcours bevinden zich volledig binnen het terrein van het Henschotermeer.

Op 9 september 2023, tussen 8:30 en uiterlijk 14:00 wordt het parcours volledig afgesloten voor elk ander verkeer dan de wedstrijd. Hulpdiensten uitgezonderd. Dit gebeurt door middel van hekken, verkeersregelaars en omleidingsroutes.

Op de Maarnse Grindweg, tussen de N227 en Kapelweg zal sprake zijn van een halve rijbaanafzetting met verkeersregelaars. Houdt hier rekening met ernstige verkeershinder en vertraging. Maak zoveel als mogelijk gebruik van de ingestelde omleidingsroute.

Zodra de laatste deelnemer een deel van het parcours heeft verlaten, wordt dit vrijgegeven. Tevens lopen we het na voor eventueel achtergebleven afval.

Verleende vergunning

Om het evenement te mogen houden wordt een vergunning verleend door de Provincie Utrecht en de gemeentes Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug. In deze vergunningen zijn een aantal voorwaarden opgenomen, waaraan wij ons moeten houden met betrekking tot het maximale geluidsniveau, het voorkomen van openbare ordeproblemen en het waarborgen van de veiligheid. Wij hebben diverse maatregelen getroffen om deze voorschriften na te leven en wij doen er alles aan om het evenement ordelijk te laten verlopen.

Vragen of klachten

Dat ondanks de getroffen maatregelen het evenement enige overlast met zich mee kan brengen sluiten wij niet uit. Wij hopen dat u daarvoor begrip kunt opbrengen.

U bent natuurlijk van harte welkom op het evenement! Als u na het lezen van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact ons opnemen via info@uhtt.nl.

Met vriendelijke groet,
Utrechtse Heuvelrug Triathlon Commissie


Parcousen Heuvelrug Triathlon

- Fietsparcours 2023 met halve rijbaan 1030x858 - Informatie omwonenden Heuvelrug Triathlon Parcoursen -
Figuur 1 Fietsparcours Heuvelrug Triathlon

Klik hier voor om in te zoomen voor meer detail: https://ridewithgps.com/routes/39690396

- Heuvelrug Triathlon 2023   Loopparcours 1030x575 - Informatie omwonenden Heuvelrug Triathlon Parcoursen -
Figuur 2 Loopparcours Heuvelrug Triathlon

Ingestelde omleidingsroutes fiets- en gemotoriseerd verkeer

In het verkeersplan dat hoort bij de verstrekte vergunningen, zijn een aantal omleidingsroutes opgenomen. Zowel voor het fietsverkeer op de N224 / N227 en de het gemotoriseerd verkeer richting Maarn (Zuid).

Deze zijn ingesteld van 08:30 tot uiterlijk 14:00. Indien de laatste deelnemer het parcours eerder heeft verlaten, zullen wij het parcours eerder vrijgeven.

Verkeer op de A12 via afslag 22

Nieuw dit jaar is een informatiebord op snelweg A12 om verkeer richting Maarn te adviseren direct door te rijden naar afslag 22. Dat scheelt veel tijd.

Kent u mensen die op zaterdag 9 september van plan zijn om naar Maarn te komen, adviseer hen dan over deze route.

Omleiding “M” voor gemotoriseerd verkeer naar Maarn (Zuid):

- Omleiding route M triathlon 2023 1030x651 - Informatie omwonenden Heuvelrug Triathlon Parcoursen -
Figuur 3 Omleiding gemotoriseerd verkeer richting Maarn (Zuid)

Omleiding fietsverkeer N227 en N224

- Omleiding fietsers 2023 1030x503 - Informatie omwonenden Heuvelrug Triathlon Parcoursen -
Figuur 4 Omleiding fietsverkeer langs de N224 en N227

Fietsers uit de richting Doorn:

Ter hoogte van de kruising N227 / Maarnse Grindweg kan op aangeven van de verkeersregelaar het parcours worden overgestoken. Vervolgens kan u te voet over de stoep onder de A12 door. Bij de Briedélaan kunt u rechtsaf om uw weg te vervolgen naar Maarn Centrum.

Of even verderop via de omleidingsroutes uw weg te vervolgen.

Omleidingsroutes in Google Maps

Met onderstaande links opent een route in Google Maps:
LET OP, u moet wel selecteren dat u met de fiets bent, anders volgen er hele vreemde routes.

Bij Let de Stigterpad thv Leersums Veld:


Dat ondanks de getroffen maatregelen het evenement enige overlast met zich mee kan brengen sluiten wij niet uit. Wij hopen dat u daarvoor begrip kunt opbrengen.

U bent natuurlijk van harte welkom op het evenement! Als u na het lezen van deze brief nog vragen heeft, kunt u contact ons opnemen via info@uhtt.nl.

Met vriendelijke groet,
Utrechtse Heuvelrug Triathlon Commissie


Bekijk de ingestelde verkeersmaatregelen in detail:

Onderstaand vindt u de kaarten van BUKO, het bedrijf dat de verkeersmaatregelen gaat plaatsen. Dit helpt u mogelijk om tot in detail inzicht te krijgen in de situatie op de dag van het evenement.

- Afgesloten fietsknooppunten Heuvelrug Triathlon - Informatie omwonenden Heuvelrug Triathlon Parcoursen -